Cookies och integritetspolicy

Cookies

När du använder denna webbplats lagras så kallade cookies på din dator eller enhet. Dessa cookies används av programkod för att förenkla din upplevelse och användning av webbplatsen generellt, samt specifikt för särskilda funktioner, såsom:

• komma ihåg dina val av favoriter och filter, mellan dina besök på webbplatsen
• identifiera och komma ihåg din geografiska position
• komma ihåg eventuell tillgänglighetsanpassning
• anonym registrering av besöks- och användningsstatistik

Om du inte accepterar användning av cookies kan du stänga av cookies i din webbläsare. Hur du gör det framgår av Hjälp-funktionen i din webbläsare. Om du väljer att ta bort lagring av cookies i din webbläsare kan vi tyvärr inte ge dig den användarupplevelse vi eftersträvar.

 

Personuppgifter

Vi sparar inga personuppgifter om dig när du använder webbplatsen, förutom i särskilda funktioner och formulär, där vi tydligt informerar om syftet med och användningen av dina personuppgifter, innan du skickar någon information till oss. Observera att när du skickar e-post till oss, så avgör du själv vilka eventuella personuppgifter du vill lämna. Uppgifter som kommer oss tillhanda via e-post kan komma att lagras på vår e-postserver till dess du begär att få dem borttagna.

 

Ansvar

De företag och arrangörer som publicerar innehåll på webbplatsen ansvarar för att texter, bilder, illustrationer och liknande samt all eventuell länkad information inte utgör brott eller stå i strid med rättigheter tillkommande tredje man såsom upphovsrätt, varumärken eller annan immaterialrätt, eller några andra rättigheter tillhörande tredje man. 

Det innebär att innehållet ska vara klarerat avseende samtliga rättighetshavare och att det inte får vara belastat med några rättigheter tillkommande tredje part. Ansvaret inkluderar samtycke avseende hantering av personuppgifter.

 

Hur du anmäler olämpligt innehåll

Om du anser att något innehåll på webbplatsen är olämpligt, väcker anstöt eller strider mot några rättigheter, är du välkommen att anmäla detta till . Vi är tacksamma om din anmälan innehåller en länk till den sida du har funnit det olämpliga innehållet på.

Basetool AB sparar din e-postadress för att vid behov kunna återkomma till dig, men delar aldrig några personuppgifter till tredje part. Du som skickar in en anmälan kommer alltså vara anonym i förhållande till den som är ansvarig för innehållet.