Sevärdheter

Hunehals Borg

Hunehals Borg var en medeltidsborg som låg utanför Kungsbacka på 12- och 1300-talet. Det finns en färdigställd kulturstig med informationsskyltar som berättar om borgen.

Historia

Borgen Hunehals, på en udde i Kungsbackafjorden, byggdes på 1250-talet av den danske greven Jakob Nielsens far eller farfar. Den spelade en viktig roll i nordisk storpolitik i slutet av 1200-talet och början av 1300-talet. Från ca 1330 förföll den, men användes till slutet av 1300-talet, men sedan föll den i glömska för de flesta.

År 1286 mördades den danske Erik Klipping av Greve Jakob, ytterligare åtta personer dömdes och förklarades fredlösa. Greve Jakob tog sin tillflykt till sitt ärvda grevskap Norra Halland och Hunehals Borg. Med stöd av den norske kungen lät han bygga ut borgen och några år senare byggde han även Varbergs Borg.

Senare delen under 1200-talet var en turbulent tid i nordisk stomaktspolitik. Norra Halland hamnade ofta i korselden där nordiska intressen möttes. 

Från att ha varit danskt blev det norskt och så småningom under svenskt herravälde. Det var även ett självständigt grevskap under ett antal år.

1305 skänktes grevskapet till norske kungen Håkon som överlät borgen till sin blivande svärson den svenske hertigen Erik Magnusson. När denne dog vid Nyköpings Gästabud 1318 övertogs makten av hans gemål, den norska prinsessan Ingeborg.

Varbergs Borg växte i betydelse på bekostnad av Hunehals. Sista gången som Hunehals nämns i skrift är 1328.

Kulturstig

Det finns idag en självguidande kulturstig genom borgområdet med skyltar, som berättar om de olika delarna av borgen och hur man på medeltiden försvarade en borg.

En spång över den före detta vallgraven och en trappa upp där borgområdet låg underlättar promenaden. På skyltarna finns QR-koder som ger dig information om livet på borgen under medeltiden.

Guidningar

Under sommaren erbjuds guidade vandringar.

Hanhalsholmevägen 298
43498 Kungsbacka
0300-545372
eriksson.sundstorp@gmail.com
www.hunehals.se