Sevärdheter

Vadstena Stadsmuseum

Stadsbornas Vadstena genom seklerna


Syftet med stadsmuseets utställning är att lyfta fram det vardagliga Vadstena. Arbetet påbörjades 2003 och utställningen vidareutvecklas fortfarande. Museet har varit inhyst i huset sedan 1946.

Ambitionen är att visa de vanliga människornas historia. De kraftfulla inrättningar som kloster, slott och hospital utgjorde har sina egna utställningar på andra håll i staden och får i här därför rollen av fonder mot vilka vardagslivet rörde sig.

Museet skall täcka historien från 1400-talet, men med det beskrivna perspektivet är det inte självklart att medeltiden är stadens ”viktigaste” period. Snarare är det så att ju längre tillbaka i tiden vi befinner oss, desto mindre vet vi om det vardagliga. I Vadstena finns många äldre miljöer bevarade och känslan av historiens närvaro gör att förutsättningarna för en stadshistorisk utställning är fina.

Öppettider 2023

Museet är öppet från mitten av juni – mitten av augusti 2023 med vissa undantag. Vi har även öppet i samband med egna evenemang i museets regi.

KYNDELSMÄSSOFEST 4 - 5 FEBRUARI 2023

Fri entré!

Museet drivs av ideella krafter. 

Rådhustorget 9
592 30 Vadstena
010-4768731
kyndel@hotmail.se
http://www.vadstenastadsmuseum.se

Mer från Vadstena Stadsmuseum

Utbud

Prisinformation

Fri entré!

Dokument och länkar

Res med kollektivtrafiken

Du kan gå av antingen Hovstullen eller Vadstena Station, från båda hållplatserna tar det ca 5 minuter att gå.

Fakta

Bakom stadsmuseet står Vadstena Museiförening, en ideell förening med sina rötter i 1920-talet. Tankar fanns då på en museiförening i Vadstena med inriktning på hantverkets historia och en museifond bildades för ändamålet. År 1934 bildades föreningen och sina första lokaler fick man i Udd Jönssons hus vid Rådhustorget, men år 1949 erbjöds man den nuvarande byggnaden, Dals härads banks gamla lokaler. För­eningen har idag drygt 40 medlemmar.

Vägbeskrivning

Museet ligger centralt i Vadstena på Rådhustorget. Följ skyltning mot centrum.
Finns gott om parkeringar runt museet och i området, ingen avgift men p-skiva krävs.