Sevärdheter

Guidad visning av Sundsby säteri på Tjörn

Guidningar på Sundsby Säteri varar ca 45 min. Samling vid ingången till parken och entréskylten 10 min innan start.

Här får man uppleva den fina säterimiljön bland 1700-talshusen i parken. Sundsby säteri har en mycket spännande historia som sträcker sig ända tillbaka till medeltiden. Margareta Huitfeldt, som levde på 1600-talet, är den person som främst förknippas med Sundsby. Efter Margareta Huitfeldts död donerades alla hennes fastigheter och jordegendomar till en stiftelse Kungliga och Hvitfeldstska stipendieinrättningen - numera Kungliga och Hvitfeldtska stifelsen.

Guidade turer
Grupper kan boka guidade turer på Sundsby året om.
Kontakta Christina Holmberg, tel. 0304-601177

Sundsby Säteri
Sundsby, Tjörn
0304-601177
christina.holmberg@tjorn.se
http://www.tjorn.se/kulturturismfritid/naturochkulturguide/sundsby.4.5ddc29ac1374e11cf5e80002989.html

Prisinformation

För prisinformation vänligen kontakta Tjörns Turisbyrå,  0304-61010

Dokument och länkar

Fakta

På Sundsby säteri finns mycket att upptäcka, både inom natur och kultur. Sundsby bjuder på en spännande och intressant historia med flera naturstigar och ett vackert parklandskap. Här finns också en utställning om Margareta Huitfeldt och säteriets historia, naturlekpark för barnen och mycket mer.

Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen är genom tiderna Sveriges näst störta jorddonation från 1664, som idag årligen delar ut omkring 6 Mkr i stipendier.

Vägbeskrivning

Tag av från väg 160 i riktning mot Kyrkesund. Vägskyltar finns "Sundsby säter", kör därefter ca 500 m