Se och göra

Fågelskådning på Vrångö - Göteborgs Södra Skärgård

Vrångö

Bland de stora öarna är detta pärlan!

Den ligger längst bort från Göteborg men är helt klart värt den längre resan.

Runt ön finns en grusslinga som gör det lätt att ta sig fram och som bjuder på ett flertal olika biotoper som består av ljunghedar, barrskog, kala berg, buskmarker, naturhamnar och långgrunda sandvikar. Det jordtäcke som finns är oftast tunt och påverkat av havssalt. Finsediment med sammanhängande växttäcke förekommer bara i de lägsta partierna och i berggrundshålor. Storslagna, starkt urspolade klapperfält finns på Vrångö men även på öarna i hela Vrångöarkipepelagen. De markerar israndstråk som uppkom under landisens avsmältning

När man går av färjan tar man bara av längs stranden mot söder på  grusslingan.

Glöm inte här att spana av fjorden åt öster, den kan bjuda på många godbitar som rastande alkor, svärtor, lommar och om   årstiden är den rätta tretåig mås.

Sydostudden på ön torde vara  Göteborgsområdets bästa lokal för det sydgående kuststräcket på hösten vid ostliga vindar som puttar ut sträcket ut i skärgården.

Det är en fantastisk upplevelse att se och höra 1000-tals fåglar passera på några få morgontimmar.

En höstmorgon för några år sedan passerade här ett 75-tal rovfåglar av en 7-8 arter.

På sydsidan måste man spana över vattnen mot söder.

Nästan 2 km söder om ön ligger  Kalvholmen där tordmulen häckade 1980-1986 och där det fanns en  stationär adult lunnefågel härom sommaren i en hel vecka.

Västsidan är kanske den      underbaraste med sin fantastiska utsikt över havet. uppe på storerös .

Här är det lätt att bli sittande och bara njuta.

Väst om ön finns bara enstaka skär med mycket vatten emellan.

Här rastar ofta doppingar, lommar och havsänder.  

 Blåser det, eller har blåst de senaste dagarna, har man chans att se havssula längre ut.

Med starkare tubkikare kan man ofta se skärsnäppor      på de yttre skären, ibland upp till 100 ex.

Väster om den norra delen av ön ligger också Lökholmen som borde vara Västergötlands bästa lokal för skärpiplärka vintertid.

Här hittades också landskapets  första vattenpiplärka i november 2001.

Om man krånglar sig igenom  samhället på sin väg norrut fortsätter slingan på öns norra del,

en del som många tycks missa, men som är minst lika spännande med sina strandängar och buskmarker.

När man kommit till fotbollsplanen fortsätter man förbi den på den vänstra stigen. Ca 200 m efter planen kommer en liten stig till vänster (mot söder) längst in i vassviken som  heter Brevik.

Den stigen bör man följa runt viken på dess södra sida. Då når man öns västligaste udde som har mycket buskage.      Det är bara en tidsfråga innan någon hittar en uppstannande      västflyttare där som kungsfågelsångare eller taigasångare. Morkulla  övervintrar ofta i detta område. På norra delen av ön har också setts aftonfalk.

Fåglar

60 arter häckar i området.

Sjöfåglar som ejder, knölsvan grågås, kanadagås, småskrake gråtrut och havstrut  häckar liksom flera vadare som tofsvipa och större strandpipare. Och massor av småfågel i buskagen. En utmärkt sträcklokal och dessutom njutbar fågelskådning även på vintern.

43083 vrångö
0709-369907

Fakta

Vägbeskrivning

Bil Till Vrångö tar man sig inte med bil!

Man kan i och för sig åka bil till Saltholmen och parkera på lämplig parkeringsplats.

Saltholmen når man genom att svänga av från Söderleden söder om Gnistängstunneln mot Långedrag.

Därefter kör man så långt det går och är framme vid Saltholmen. För att parkera måste man troligen åka tillbaka en bit. Färja till Vrångö från Saltholmen tar cirka 30-45 min.

Spårvagn Spårvagn går till Saltholmen

Vägbeskrivning

En trevlig båttur från Saltholmen
tar 30min med snabbfärjan.