Evenemang

Lekstund för barn 0-6 år

 2 december - 3 februari  FUB-huset Arrangör: Bräcke Öppna förskolan TilLiten

Letar du efter en mötesplats där du och ditt barn känner er trygga och kan delta på lika villkor? Väntar du på att få en diagnos till ditt barn? Har du ett litet barn med funktionsnedsättning, försenad utveckling eller en sjukdom som leder till anpassningar i det dagliga livet? Då är öppna förskolan TilLiten en plats för ditt barn, och dig.

Här finns förståelse och kunskap för olikheter och som förälder kan du träffa andra som har en liknande vardag som din. Föräldrar som besöker oss uttrycker en lättnad över att få vara bara föräldrar och att barnet blir bemött för den hen är.  

Liten barngrupp

På TilLiten finns möjlighet till lek, sång, fika och samtal. Barngruppen som träffas är liten, lokaler och leksaker är anpassade och vi har höga hygienkrav. Barn 0-6 år är välkomna till oss.  

Möjligheter

Vi som arbetar på TilLiten har olika kompetenser och erfarenheter av bland annat habilitering och stödsamtal. Ofta finns det personal på plats som kan tecken och annan alternativ kommunikation. 

Lillatorpsgatan 10
416 55 Göteborg
46-0765032611
lina.b.carlsson@brackediakoni.se
https://www.brackediakoni.se/tilliten

Evenemangsdatum

Fredag, 02 december 2022
09:00 - 12:00
Fredag, 09 december 2022
09:00 - 12:00
Fredag, 16 december 2022
09:00 - 12:00
Fredag, 13 januari 2023
09:00 - 12:00
Fredag, 20 januari 2023
09:00 - 12:00
Fredag, 27 januari 2023
09:00 - 12:00
Fredag, 03 februari 2023
09:00 - 12:00

Sociala medier


Instagram