Evenemang

Från rot till barr

 Evenemanget pågår till den 17 oktober  Kisa utställningshall Arrangör: Kinda kommun

Granen är inte bara världens äldsta träd, det är också Sveriges vanligaste träd. Gran är kommersiellt och nationalekonomiskt det viktigaste trädslaget i Sverige, men utnyttjas i stort sett bara till sågade produkter och massaved. Granen har ofta setts som ett sekundärt material inom många områden. Att då välja granen och dess egenskaper som alternativ till andra mer exotiska träslag är ett klimatsmart val som bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Med utgångspunkt från två fysiska granar motsvarande 1,7 fastkubikmeter har ett antal slöjdare utforskat granens potential och tänjt på dess gränser! 

Utställningen synliggör granens möjligheter ur ett kulturarvs-, hållbarhets- och näringsperspektiv och lyfter fram granens resurser ur flera perspektiv.

Utställningen Från rot till barr visas i Kisa utställningshall 15/9 - 17/10 och invigs 15 /9 kl 11.00 av Christer Segerstéen, kommunstyrelsens ordförande.

Utställningen har producerats av Hemslöjden i Kronoberg.

Välkommen!

Torggatan 2
590 37 Kisa
0494-19100
biblioteken@kinda.se
http://www.kinda.se

Evenemangsdatum

Torsdag, 21 september 2023
10:00 - 18:00
Fredag, 22 september 2023
10:00 - 16:00
Måndag, 25 september 2023
13:00 - 18:00
Tisdag, 26 september 2023
10:00 - 16:00
Onsdag, 27 september 2023
10:00 - 16:00
Torsdag, 28 september 2023
10:00 - 18:00
Fredag, 29 september 2023
10:00 - 16:00
Måndag, 02 oktober 2023
13:00 - 18:00
Tisdag, 03 oktober 2023
10:00 - 16:00
Onsdag, 04 oktober 2023
10:00 - 16:00
Torsdag, 05 oktober 2023
10:00 - 18:00
Fredag, 06 oktober 2023
10:00 - 16:00
Måndag, 09 oktober 2023
13:00 - 18:00
Tisdag, 10 oktober 2023
10:00 - 16:00
Onsdag, 11 oktober 2023
10:00 - 16:00
Torsdag, 12 oktober 2023
10:00 - 18:00
Fredag, 13 oktober 2023
10:00 - 16:00
Måndag, 16 oktober 2023
13:00 - 18:00
Tisdag, 17 oktober 2023
10:00 - 16:00