Evenemang

Lee Bul

 Evenemanget pågår till den 27 augusti  Göteborgs konstmuseum Arrangör: Göteborgs konstmuseum

Hyvlad pärlemor, en svävande spegelblank zeppelinare och skulptur tillverkad av militärt metallskrot från gränsen mellan Nord- och Sydkorea. Göteborgs konstmuseum inleder 2023 med att presentera den hyllade sydkoreanska konstnären Lee Buls första separatutställning i Norden.

Lee Bul anses vara en av Asiens viktigaste konstnärer och utställningen i Göteborg rymmer ett urval av centrala verk med tonvikt på skulptur. Hon intresserar sig främst för frågor kring utopi, ordning och makt i relation till kropp, material och arkitektur. Genom att på olika vis bryta upp tidsliga och rumsliga ordningar undersöker hon ideal, kropp, arkitektur och utsatthet i vår globaliserade värld.

Svävande zeppelinare

Utställningen på Göteborgs konstmuseum rymmer ett urval av verk från de senaste 15 åren. Central i utställningen är den storskaliga skulpturen Willing To Be Vulnarable, en tio meter lång uppblåsbar och svävande zeppelinare i spegelblank silvermetallic. Dessa enorma motordrivna gasballonger förekom framförallt under mellankrigstiden och kom att förknippas med såväl framtidstro och teknikutveckling som destruktion och katastrofer.

Separatutställningen med Lee Bul ligger i linje med de stora satsningar på betydelsefulla kvinnliga konstnärskap som Göteborgs konstmuseum gjort under de senaste tio åren.

Konstnärlig debut i en omvälvande tid

Lee Bul är född 1964 och verksam i Seoul. Efter examen på konsthögskolan vid Hongik University i Seoul 1987 inledde hon sitt konstnärskap med att genomföra en rad uppmärksammade performance i offentliga miljöer, t ex på bussar och i gatukorsningar i Seoul och Tokyo. Iklädd avancerade egenhändigt tillverkade dräkter – ett slags mjuka skulpturer – försedda med extra huvuden, armar och tentakler ställde hon frågor kring våld, rättigheter, maktrelationer, symboler och den kvinnliga kroppen. Verken undersöker också den politiska och sociala kontexten i och med att Lee Bul navigerade i det offentliga rummet. Sydkoreas moderna historia och snabba omställning från militärdiktatur till demokrati under 1980-talet rymmer stora framsteg inom ekonomi, urbanisering, välfärd och teknologiska system. Lee Bul intresserar sig för hur dessa berättelser hänger samman med utopi och modernitet, men också motsatserna: olyckor, katastrofer, konflikt och kollaps.

Laddade och okonventionella material

Från 1990-talets slut blir skalan i Lee Buls arbeten alltmer djärv och utrymmeskrävande och skulpturerna rör sig bort från konstnärens egen kropp och ut i rummet. Lee Bul arbetar ofta med laddade och okonventionella material som t ex militärt metallskrot från DMZ, den hårt bevakade och ständigt aktuella gränszonen mellan Nord- och Sydkorea. Verket Aubade V som visas på Göteborgs konstmuseum är tillverkat av just detta. Resterna av en gränspostering har byggts om till något som liknar en farkost, en mast eller ett fyrtorn i rostig metall. Titeln anspelar på den romantiska sångtradition som handlar om det ofrivilliga uppbrottet mellan två älskande.

I verket Scale of Tongue utgår Lee Bul från en tragisk händelse i närtid. Färjan MV Sewol förliste utanför Sydkoreas kust 2014 och över 300 personer – både passagerare och räddningsarbetare – omkom. Händelsen som kantats av utredningar, kontroverser och rättsliga efterspel är fortfarande ett öppet sår i det sydkoreanska samhället. Skulpturen som för tankarna till ett bergslandskap eller ett uppochnervänt fartygsskrov draperat i svarta tygsjok kan ses som ett slags minnesarbete. Lee Bul har använt sig av bl a neopren, ett material som dykardräkter tillverkas av.

Utställningen är producerad av Göteborgs konstmuseum. En omarbetad version kommer att visas på Sara Hildén-museet i Finland under hösten 2023.

Götaplatsen
41256 Göteborg
031-3683500
info@konstmuseum.goteborg.se
https://goteborgskonstmuseum.se/

Evenemangsdatum

Söndag, 02 april 2023
11:00 - 17:00
Tisdag, 04 april 2023
10:00 - 18:00
Onsdag, 05 april 2023
11:00 - 20:00
Torsdag, 06 april 2023
11:00 - 18:00
Lördag, 08 april 2023
11:00 - 17:00
Söndag, 09 april 2023
11:00 - 17:00
Tisdag, 11 april 2023
10:00 - 18:00
Onsdag, 12 april 2023
11:00 - 20:00
Torsdag, 13 april 2023
11:00 - 18:00
Fredag, 14 april 2023
11:00 - 17:00
Lördag, 15 april 2023
11:00 - 17:00
Söndag, 16 april 2023
11:00 - 17:00
Tisdag, 18 april 2023
10:00 - 18:00
Onsdag, 19 april 2023
11:00 - 20:00
Torsdag, 20 april 2023
11:00 - 18:00
Fredag, 21 april 2023
11:00 - 17:00
Lördag, 22 april 2023
11:00 - 17:00
Söndag, 23 april 2023
11:00 - 17:00
Tisdag, 25 april 2023
10:00 - 18:00
Onsdag, 26 april 2023
11:00 - 20:00
Torsdag, 27 april 2023
11:00 - 18:00
Fredag, 28 april 2023
11:00 - 17:00
Lördag, 29 april 2023
11:00 - 17:00
Söndag, 30 april 2023
11:00 - 17:00
Tisdag, 02 maj 2023
10:00 - 18:00
Onsdag, 03 maj 2023
11:00 - 20:00
Torsdag, 04 maj 2023
11:00 - 18:00
Fredag, 05 maj 2023
11:00 - 17:00
Lördag, 06 maj 2023
11:00 - 17:00
Söndag, 07 maj 2023
11:00 - 17:00
Tisdag, 09 maj 2023
10:00 - 18:00
Onsdag, 10 maj 2023
11:00 - 20:00
Torsdag, 11 maj 2023
11:00 - 18:00
Fredag, 12 maj 2023
11:00 - 17:00
Lördag, 13 maj 2023
11:00 - 17:00
Söndag, 14 maj 2023
11:00 - 17:00
Tisdag, 16 maj 2023
10:00 - 18:00
Onsdag, 17 maj 2023
11:00 - 20:00
Torsdag, 18 maj 2023
11:00 - 18:00
Fredag, 19 maj 2023
11:00 - 17:00
Lördag, 20 maj 2023
11:00 - 17:00
Söndag, 21 maj 2023
11:00 - 17:00
Tisdag, 23 maj 2023
10:00 - 18:00
Onsdag, 24 maj 2023
11:00 - 20:00
Torsdag, 25 maj 2023
11:00 - 18:00
Fredag, 26 maj 2023
11:00 - 17:00
Lördag, 27 maj 2023
11:00 - 17:00
Söndag, 28 maj 2023
11:00 - 17:00
Tisdag, 30 maj 2023
10:00 - 18:00
Onsdag, 31 maj 2023
11:00 - 20:00
Torsdag, 01 juni 2023
11:00 - 18:00
Fredag, 02 juni 2023
11:00 - 17:00
Lördag, 03 juni 2023
11:00 - 17:00
Söndag, 04 juni 2023
11:00 - 17:00
Onsdag, 07 juni 2023
11:00 - 20:00
Torsdag, 08 juni 2023
11:00 - 18:00
Fredag, 09 juni 2023
11:00 - 17:00
Lördag, 10 juni 2023
11:00 - 17:00
Söndag, 11 juni 2023
11:00 - 17:00
Tisdag, 13 juni 2023
10:00 - 18:00
Onsdag, 14 juni 2023
11:00 - 20:00
Torsdag, 15 juni 2023
11:00 - 18:00
Fredag, 16 juni 2023
11:00 - 17:00
Lördag, 17 juni 2023
11:00 - 17:00
Söndag, 18 juni 2023
11:00 - 17:00
Tisdag, 20 juni 2023
10:00 - 18:00
Onsdag, 21 juni 2023
11:00 - 20:00
Torsdag, 22 juni 2023
11:00 - 18:00
Fredag, 23 juni 2023
11:00 - 17:00
Lördag, 24 juni 2023
11:00 - 17:00
Söndag, 25 juni 2023
11:00 - 17:00
Tisdag, 27 juni 2023
10:00 - 18:00
Onsdag, 28 juni 2023
11:00 - 20:00
Torsdag, 29 juni 2023
11:00 - 18:00
Fredag, 30 juni 2023
11:00 - 17:00
Lördag, 01 juli 2023
11:00 - 17:00
Söndag, 02 juli 2023
11:00 - 17:00
Tisdag, 04 juli 2023
10:00 - 18:00
Onsdag, 05 juli 2023
11:00 - 20:00
Torsdag, 06 juli 2023
11:00 - 18:00
Fredag, 07 juli 2023
11:00 - 17:00
Lördag, 08 juli 2023
11:00 - 17:00
Söndag, 09 juli 2023
11:00 - 17:00
Tisdag, 11 juli 2023
10:00 - 18:00
Onsdag, 12 juli 2023
11:00 - 20:00
Torsdag, 13 juli 2023
11:00 - 18:00
Fredag, 14 juli 2023
11:00 - 17:00
Lördag, 15 juli 2023
11:00 - 17:00
Söndag, 16 juli 2023
11:00 - 17:00
Tisdag, 18 juli 2023
10:00 - 18:00
Onsdag, 19 juli 2023
11:00 - 20:00
Torsdag, 20 juli 2023
11:00 - 18:00
Fredag, 21 juli 2023
11:00 - 17:00
Lördag, 22 juli 2023
11:00 - 17:00
Söndag, 23 juli 2023
11:00 - 17:00
Tisdag, 25 juli 2023
10:00 - 18:00
Onsdag, 26 juli 2023
11:00 - 20:00
Torsdag, 27 juli 2023
11:00 - 18:00
Fredag, 28 juli 2023
11:00 - 17:00
Lördag, 29 juli 2023
11:00 - 17:00
Söndag, 30 juli 2023
11:00 - 17:00
Tisdag, 01 augusti 2023
10:00 - 18:00
Onsdag, 02 augusti 2023
11:00 - 20:00
Torsdag, 03 augusti 2023
11:00 - 18:00
Fredag, 04 augusti 2023
11:00 - 17:00
Lördag, 05 augusti 2023
11:00 - 17:00
Söndag, 06 augusti 2023
11:00 - 17:00
Tisdag, 08 augusti 2023
10:00 - 18:00
Onsdag, 09 augusti 2023
11:00 - 20:00
Torsdag, 10 augusti 2023
11:00 - 18:00
Fredag, 11 augusti 2023
11:00 - 17:00
Lördag, 12 augusti 2023
11:00 - 17:00
Söndag, 13 augusti 2023
11:00 - 17:00
Tisdag, 15 augusti 2023
10:00 - 18:00
Onsdag, 16 augusti 2023
11:00 - 20:00
Torsdag, 17 augusti 2023
11:00 - 18:00
Fredag, 18 augusti 2023
11:00 - 17:00
Lördag, 19 augusti 2023
11:00 - 17:00
Söndag, 20 augusti 2023
11:00 - 17:00
Tisdag, 22 augusti 2023
10:00 - 18:00
Onsdag, 23 augusti 2023
11:00 - 20:00
Torsdag, 24 augusti 2023
11:00 - 18:00
Fredag, 25 augusti 2023
11:00 - 17:00
Lördag, 26 augusti 2023
11:00 - 17:00
Söndag, 27 augusti 2023
11:00 - 17:00

Res med kollektivtrafiken

Buss 42, 58, 18 och 158 till Götaplatsen. Spårvagn 4 och 5 till Berzeliigatan. Spårvagn 3, 7 och 10 till Valand/Avenyn.